Trang chủ Việc tìm người

Hơn 11.000 cơ hội việc làm ở Nghệ An đang chờ người lao động

4 months ago
Năm 2021, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An lên tới 11.044 lao động.
Năm 2021, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Kinh tế Đông Nam và c...