Nguyễn Đức Huy: Chàng trai 9X đam mê xe biển đẹp

14/09/2021 17:06
Gần chục năm sưu tầm xe biển đẹp, Nguyễn Đức Huy đã góp vào gia tài của mình hơn chục chiếc xe có giá trị từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi chiếc