Trang chủ Hồ sơ vụ án

Hành trình 10 năm thu thập chứng cứ vi phạm, dẫn đến phimmoi bị khởi tố

1 month ago
Từ tháng 8/2019, đại diện cho nhóm các chủ thể quyền bao gồm: VSTV (K+), Canal+, BHD cùng cả nhà sản xuất phim điện ảnh quốc tế, Phan Law đã gửi toàn bộ các tài liệu chứng cứ vi phạm của phimmoi để cơ quan điều tra vào cuộc. Ước tính mỗi tháng trang web lậu này thu về nhiều tỷ đồng từ các nội dung v...
Từ tháng 8/2019, đại diện cho nhóm các chủ thể quyền bao gồm: VSTV (K+), Canal+, BHD cùng cả nhà sản...