Trang chủ Chính sách

Những thay đổi quan trọng về chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ 1-9

2 weeks from now
Từ ngày 1-9-2021, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực và có những nội dung về bảo hiểm xã hội bắt bắt buộc đáng chú ý.
Từ ngày 1-9-2021, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu...

Chế độ hưu trí với người lao động tại doanh nghiệp phá sản còn nợ bảo hiểm xã hội

1 tuần trước
Khi thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.
Khi thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng bảo hiểm x...

Quyền lợi của người lao động khi thực hiện "3 tại chỗ"

2 tuần trước
Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người lao động tiền ăn.
Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” ...