Trang chủ Chính phủ số

Chính phủ "giục" Ngân hàng Nhà nước sớm trình Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 2021-2025

2 tuần trước
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần hoàn thiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 để xem xét ban hành trong tháng 9/2021.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần hoàn thiện Đề án phát triển thanh...