Trang chủ Bảo hiểm

3 chính sách bảo hiểm hỗ trợ lao động và doanh nghiệp khó khăn vì Covid-19

3 months ago
Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo nghề là các chính sách về bảo hiểm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn vì Covid-19…
Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;...